DSU logo
             UDM2012-logo
Allerød logo

Info

Der rejser sig mange spørgsmål i forbindelse med en skakturnering som Ungdoms-DM 2012.
Vi har forsøgt besvare de spørgsmål, som vi mener dukker op.
Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til os.
Spørgsmål om turneringen kan rettes til Lars Hallgren.

Spørgsmål om hjemmesiden og evt. problemer med tilmeldingen kan rettes til Webmasteren.

+ Betænkningstid og runder
U08, U10 og U12 spiller 7 runder med 75 minutter til hele partiet.

U14, U16 og U18 spiller 5 runder med 90 minutter til hele partiet med tillæg på 30 sek. pr træk fra træk 1

+ Danmarksmester
Der kåres en Danmarksmester i alle grupper (Uxx eller Pxx), hvis der er mindst tre deltagere.
Hvis der fx. er tre i en pigegruppe og denne slås sammen med den åbne gruppe, vil der alligevel blive kåret en Danmarksmester i pigegruppen.

+ Dommere
Der er fire dommere i turneringen.
Overdommer (chief arbiter) er FA Verner Christensen.

Øvrige dommere (deputy arbiter) er IA Lars K. Johansen, FA Per Rasmussen og Steen Hagstrøm.

Andre personer kan i fx. tidsnød blive udnævnt til at være dommere. De vil alle bære et emblem, så man kan kende dem.

Kun dommere og evt. specielle udnævnte personer må blande sig i spillet.

Afgørelser truffet af dommerne kan ankes til turneringskomiteen.

FA og IA er dommertitler, som er tildelt af det internationale skakforbund FIDE. De betyder hhv FIDE arbiter og International arbiter.

+ Fuld kost og logi
Fuld kost og logi koster 400 kr og for det beløb får du
- 2 overnatninger i klasselokale på skolen
- frokost lørdag og søndag
- en let anretning fredag og søndag aften
- morgenmad lørdag og søndag
- aftensmad lørdag

Søndag aften kan du vælge at få den lette anretning med som madpakke.

+ Grupper
Ungdoms-DM spilles i aldersgrupper. I hver aldersgruppe er en åben gruppe (hvor alle kan deltage) og en pigegruppe. Den åbne række benævnes Uxx og pigegruppen Pxx. XX står for alderen.

Der er følgende aldersgrupper
08 - født i 2004 eller senere
10 - født i 2002 eller 2003
12 - født i 2000 eller 2001
14 - født i 1998 eller 1999
16 - født i 1996 eller 1997
18 - født i 1994 eller 1995

Hver gruppe har sin farve og sit symbol. Se her.

Hvis der ikke er seks spillere i en gruppe (Uxx eller Pxx) vil gruppen blive slået sammen med en anden gruppe. Normalt sker dette inden for samme aldersgruppe, altså således at Pxx slås sammen med Uxx.

+ Hvem kan deltage?
Alle medlemmer af Dansk Skak Union, som er født i 1994 eller senere.

Hvis du ikke er medlem af Dansk Skak Union, men har den rigtige alder, kan du alligevel være med, hvis du ikke tidligere har spillet med i en turnering under DSU.

Har du tidligere spillet med i en turnering, er du nødt til at melde dig ind, enten i en skakklub eller direkte hos DSUs kasserer.

+ Klubmedlemskab
De fleste er medlem af én klub. Det medfører, at man kan findes på klublisten på Dansk Skak Unions medlemsside. Det medfører samtidig, at den rigtige klub sættes på navnet her på UDM-siden.

Er man derimod medlem af flere klubber (en spiller er medlem af tre klubber og 48 er medlem af to klubber), så er det straks mere vanskeligt.
På DSUs hjemmeside er man kun anført på klublisten for den klub, der har den laveste klub_id (internt nr i kartoteket). Er man fx. medlem af Allerød og Roskilde, så står man kun på Roskildes liste.

Her på siden vælges klubben ud fra samme nr. Det er selvfølgelig ligeså arbitrært som en hveranden metode.

Hvis man ønsker at skifte klub tager det nogen tid, da DSUs medlemssystem er meget gammelt.
Først skal man indmeldes hos kassereren i klubben. Klubbens kasserer skal så meddele dette til hovedkredsens kartoteksfører. Denne skal herefter sende data til DSUs kartoteksfører, som en gang om måneden udtrækker data, der offentliggøres på DSUs hjemmeside.
Så hav tålmodighed!

+ Live brætter
I hver runde vil 12 partier blive vist live på nettet.
Før hver runde vælges hvilke partierne. Det er ikke forbeholdt de ældste grupper.

Der spilles med specielle brikker, som indeholder en chip, så brikken kan identificeres. Brættet kan "mærke" brikken. Brættet er ligesom uret forbundet med en pc via et kabel, og signalet sendes straks til computeren, når trækket er udført.
Computeren uploader trækket til en webside og så kan trækket ses af alle med webadgang.

+ Mobilnr. email mv
Nogle har udtrykt nervøsitet for at mobilnr, email-adresser mv skulle blive offentliggjort.

Det behøver I ikke at være bange for. Vi vil aldrig sætte nogle af oplysningerne på hjemmesiden.
Oplysningerne er kun til vores brug, så vi kan komme i kontakt med jer.

+ Notering
Der er noteringspligt, dvs. at man skal notere et træk, når det er spillet på brættet.
Noteringen skal ske på det særlige noteringspapir, som ligger ved brætterne. Reglerne for notering findes i Skakhåndbogen og kan ses i dette uddrag.

Der er ikke noteringspligt i U08 og P08, men man må gerne notere alligevel.

Bemærk følgende regler:
Man skal benytte de særlige noteringslister, man må altså ikke skrive i en bog eller andet.
Man må kun skrive trækkene - evt hvor meget tid der er anvendt - på noteringslisten.
Man må ikke skrive et træk før det er spillet.
Hvis man tilbyder remis, skal man skrive = efter sit træk.

+ Overnatning
Der kan overnattes i klasselokale på skolen. Hvis man ønsker at overnatte skal det angives i forbindelse med tilmeldingen. Dette gælder både for deltagere og forældre/ledere.
Prisen er 400 kr for fuld kost og logi.

Der skal medbringes sovepose og liggeunderlag.

+ Præmier
Der vil være pokaler til de tre højest placerede i hver gruppe med mindst tre deltagere, og en erindringsgave til de øvrige.

Herudover er der følgende førstepræmier til gruppevinderne i grupper med mindst seks deltagere:

1. præmien i de åbne grupper U08-U14
Vinderen af hver af grupperne får 2.000 kr., der er øremærket til træning eller til hjælp til en turnering.

Specielt for hver af grupperne U08-U14 tilbydes desuden den frie plads i aldersgruppen ved EU mesterskaberne, der afholdes i Mureck, Østrig. Med den frie plads menes udgifterne til turneringsindskuddet, kost og logi. Førstepræmien på 2.000 kr. kan f.eks. anvendes til at dække nogle af rejseudgifterne til EU mesterskaberne.

1. præmien i de øvrige grupper
Vinderen af hver af grupperne (U16-U18, P08-P18) får 2.000 kr., der er øremærket til træning eller til hjælp til en turnering.

Deadline
Senest den 27. maj 2012 (14 dage efter afslutning på Ungdoms-DM 2012) skal førstepræmiens anvendelse være aftalt med Tom Skovgaard.

+ Rundelægning
Rundelægning udføres med programmet WinSwiss.
Systemet har interface til hjemmesiden således, at rundelægning, resultater mv kan ses på hjemmesiden løbende.
Når runden er lagt printes der rundekort, som placeres på de enkelte borde. Et eksempel på rundekort kan ses her.
På rundekortet kan man tydeligt se hvilken gruppe man spiller i, hvem der skal have de hvide brikker, hvem der skal have de sorte brikker, spillernes rating mv.

Ved hver spiller vil der være et navneskilt, så man let kan finde sin plads.

Til notering af partiet ligger der to noteringslister, hvor trækkene skal noteres.

Når partiet er færdigt skal resultatet skrives på rundekortet og begge spillere skal skrive deres navn på kortet. Herefter skal brikkerne stilles op og rundekortet og de hvide sider af noteringslisterne skal placeres på brættet.

.

+ Schweizersystemet
Turneringen spilles efter schweizersystemet. Systemet er beskrevet i
FIDEs handbook, men hovedtrækkene skal lige nævnes her.
Ved turneringens start rangeres spillerne i styrkeorden, med den stærkeste øverst. Som mål for styrken anvendes det danske ratingtal, hvis dette er ens for flere spillere anvendes yderligere Elo-tallet.
Når spillerne er rangeres, deles gruppen i to, og nr et i den øverste halvdel møder nr et i den nederste halvdel.
Eksempel: 10 spillere i en gruppe. I første runde spiller nr 1 mod nr 6, nr 7 mod nr 2 osv.

+ Spillested
Turneringen afholdes på Engholmskolen i Allerød. Der er ca. 5 min. med bus eller 20 min. til fods fra Allerød S-tog station til spillestedet. Der kan spises og overnattes på skolen

+ Turneringskomite
Dommerne træffer alle afgørelser under turneringen. Hvis man er uenig i en afgørelse, kan man anke den skriftligt til turneringskomiteen.

Den skriftlige anke afleveres til arrangørerne, som sender den videre til turneringskomiteen.

Turneringskomiteen består af:
- IA Martin Stampe Noer (formand)
- Sigfred Haubro og
- Kim Skaaning-Pedersen
    Flere turneringer på Skakturnering.dk    22. september 2021